PROJEKTY
Máte akékoľvek otázky, alebo by ste si radi zarezervovali váš byt? Neváhajte nás kontaktovať.

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
STRABAG Real Estate, odštepný závod
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava
Slovenská republika
Tel. +421 2 3262 2826